Xuất bản thông tin

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày 30/04 , mừng Đông Triều lên thị xã

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày 30/04 , mừng Đông Triều lên thị xã


Nhằm đem lại niềm vui tinh thần trong đời sống nhân dân Tối ngày 28/04 tại nhà văn hóa thôn Đoàn xá 2  xã Hồng Phong, diễn ra chương trình văn nghệ đặc biệt phối hợp với hội Cựu Chiến Binh xã, đêm văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, chúc mừng Thị xã và kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam 30/4.

Tiết mục văn nghệ của Hội CCuwuj Chiến Binh xã

Tham gia chương trình có 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc của các thôn trên địa bàn xã.Các tiết mục  văn nghệ tập trung ca ngợi về Đảng,về Bác Hồ, về quê hương,đất nước và tuổi trẻ.Đây là một hoạt động thiết thực để chào mừng 40 năm giải phóng miền nam , hòa bình thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, chúc mừng Đông Triều lên Thị xã

 

Đêm văn nghệ đã thành công tốt đẹp và mang lại một không khí hân hoan chào mừng ngày giải phóng quê hương đất nước.    

                    

                                                                                                                                              Trịnh Thùy