Xuất bản thông tin

Đoàn Thanh Niên Xã Hồng Phong đã Lắp đặt bể chứa rác thải ngoài đồng ruộng

Đoàn Thanh Niên Xã Hồng Phong đã Lắp đặt bể chứa rác thải ngoài đồng ruộng


Môi trường là một trong  tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. vì vậy trong

những năm qua Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong luôn luôn đi đầu trong phong

trào xây dựng và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, đặc biệt là vệ sinh đồng

 ruộng, ngày 05/11 vừa qua Đoàn Thanh Niên Xã Hồng Phong đã Lắp đặt bể chứa rác thải ngoài đồng ruộng bảo vệ môi trường để giúp bà con có thể vất rác đúng nơi quy định, không làm ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh.

Một số Hình ảnh

 

 

                                                                               Trịnh Thuỳ