Xuất bản thông tin

Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong kết hợp cùng trường THCS Phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường toàn xã.

Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong kết hợp cùng trường THCS Phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường toàn xã.


Trong ngày 12/02/2015 Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong phối hợp cùng với trường THCS đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, buổi phát động đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các em học sinh và mọi người dân.

các em dọn vệ sinh khu đường làng ngõ xóm

buổi Lễ phát động dọn vệ sinh, thầy cô và các em học sinh trường THCS Lê Hồng Phong đã  tuyên truyền cổ động trên địa bàn xã ; nhân dân tổ chức dọn vệ sinh trên tất cả các tuyến đường chính và các trục đường thôn xóm. Việc thu gom rác thải trên địa bàn xã vận chuyển và xử lý theo quy định.

\

Các em dọn vệ sinh khu vực trường học

Buổi phát động  tổng dọn vệ sinh môi trường đã được duy trì tổ chức một cách thường xuyên, sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, qua đó đã thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân, của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, cùng chung tay góp sức làm sạch môi trường và quan trọng hơn cả là đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mọi người, tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

HS thu gom rác thải

Dọn vệ sinh khu vực UBND xã Hồng Phong 

Qua hoạt động này, mong muốn mọi người dân có ý thức, trách nhiệm chia sẻ cùng với Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, phải xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn dân; của mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tạo nên sức mạnh trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Hồng Phong.

                                                                                                                        Trịnh Thùy