Xuất bản thông tin

Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong trao quỹ giúp đỡ thoát nghèo năm 2014

Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong trao quỹ giúp đỡ thoát nghèo năm 2014


Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong trao quỹ giúp đỡ thoát nghèo năm 2014, cho hộ thanh niên thôn Đông Tân trong niềm xúc động ngẹn lời.

ĐTN trao quỹ thoát nghèo

                    

                                                                                          Trịnh Thùy