Xuất bản thông tin

Hội đồng nhân dân, UBND xã Hồng Phong tổ chức hội nghị tổng kết

Hội đồng nhân dân, UBND xã Hồng Phong tổ chức hội nghị tổng kết


Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2015 Hội đồng nhân dân, UBND xã Hồng Phong tổ chức hội nghị tổng kết, đến tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho các ban ngành trong toàn xã, đơn vị trường học.

Theo báo cáo của Hội đồng nhân dân xã, trong nhiệm kỳ qua hoạt động Hội đồng nhân dân xã đã có những chuyển biến rõ nét: Chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng lên; nội dung Nghị quyết kỳ họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho sự phát triển chung của xã trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh; vai trò giám sát của các đại biểu được thực hiện thường xuyên, các kiến nghị của cử tri được đại biểu tiếp thu và phản ánh với các ngành, các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết. Trước kỳ họp Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã chủ động trao đổi, bàn bạc với Thường trực UBND và Thường trực UB MTTQ xã để thống nhất nội dung, chương trình, những vấn đề trọng tâm, bức xúc từ tình hình thực tế của địa phương để trình kỳ họp. Sau kỳ họp, Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã được phổ biến rộng rãi bằng các hội nghị tiếp xúc cử tri, trên Đài Truyền thanh và các cuộc họp tổ nhân dân. Chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ qua được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.Đa số các đại biểu đều có tâm huyết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nắm bắt, phản ánh và phúc đáp kịp thời những kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND và UB MTTQ xã cũng được Hội đồng nhân dân xã duy trì thường xuyên.

          Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban nhân dân xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

            Dịp này, xã Hồng Phong đã trao tặng giấy khen của UBND Huyện cho các cá nhân và tập thể,  đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ qua.

                                                                                                                                                               Trịnh Thùy