Xuất bản thông tin

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ HỒNG PHONG ĐẠI HỘI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2015 – 2020.

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ HỒNG PHONG ĐẠI HỘI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2015 – 2020.


Thực hiện chỉ đạo của Hội khuyến học thị xã Đông Triều, được sự nhất trí chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Hội khuyến học xã Hồng Phong tổ chức Đại hội lần thứ II- Nhiệm kỳ 2015-2020.

Về dự đại hội có Ông Nguyễn Văn Môn Phó chủ tịch Hội khuyến học thị xã, Đồng chí Phạm Xuân Thái Phó chủ tịch UBND xã – Chủ tịch hội Khuyến học, cùng các lãnh đạo ban ngành, cơ quan xí nghiệp trên địa bàn xã, các dòng họ, các hội viên danh dự  cùng 60 đại biểu chính thức của Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua Hội khuyến học xã Hồng Phong đã từng bước đi vào nề nếp, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các cấp, các ngành, các khu dân cư, dòng họ, gia đình đồng tình ủng hộ, Hội khuyến học xã đã làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các trường học tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, nhiều năm qua không có học sinh bỏ học, không còn người mù chữ.

Với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội khuyến học thị xã, phát huy thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Hội khuyến học xã Hồng Phong quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã nêu trong nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh

Văn nghệ chào mừng

Các khách mời lên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ông Phạm Xuân Thái Phó chủ tich UBND xã - Chủ tich hội khuyến học lên đọc báo cáo Đại hội

Ban chấp hành khóa mới 2015 - 2020 .

 

                                                                                                                          Trịnh Thùy