Xuất bản thông tin

Hồng Phong hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Hồng Phong hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự.


      Thực hiện kế hoạch khám tuyển nghía vuh quân sự năm 2015, sáng ngày 10/07 hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hồng Phong đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên trong toàn xã.

      Những thanh niên đã qua vòng khám sơ tuyển, có độ tuổi từ 18-25, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, ban quân sự xã sẽ tiến hành xác minh, hoàn thiện hồ sơ.

      Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân, ngay từ đầu năm, Ban quân sự  đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi, nhằm thực hiện công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

 

                                                                                                                        Trịnh Thùy