Xuất bản thông tin

Mở lớp tập huấn phát triển đoàn viên mới xã HP nhân dịp kỷ niêm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9/2016

Mở lớp tập huấn phát triển đoàn viên mới xã HP nhân dịp kỷ niêm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9/2016


       Sáng ngày 28/8/2016, tại Hội trường UBND x ã  tổ chức lớp tập huấn công tác phát triển đoàn viên mới thành lập CĐCS theo phương pháp mới. Tham gia lớp tập huấn có 36  đoàn viên mớiThông qua lớp tập huấn là dịp đ ể c ác đoàn viên mới nâng cao nhận thức và tiếp thu phương pháp đổi mới về công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS qua đó áp dụng những phương pháp mới trong quá trình công tác tại địa phương

Một số hình ảnh

Đ/c Phạm Thành Dư tổ chức lớp tập huấn

Các đoàn viên mới

 

                                                                                             Trịnh Thùy