Xuất bản thông tin

Xã Hồng Phong kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Xã Hồng Phong kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam


    Hướng tới kỷ niệm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

 kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ngày 18 tháng 11 năm 2015, toàn bộ 7 thôn trên địa bàn xã Hồng phong đã đồng loạt long trọng tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các  đồng chí lãnh đạo trong UBND xã.

  MTTQ các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp ý kiến cho cán bộ, Đảng viên trong việc thực hiện cuộc vận động" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

 MTTQ các thôn trên địa bàn xã xác định chương trình hành động , vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đồng bộ; Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Một số hình ảnh trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2015 tại các thôn

 

                                                                                                           Trịnh Thùy