Asset Publisher

, Hội Chữ thập đỏ xã Hồng Phong đã tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày thành lập

, Hội Chữ thập đỏ xã Hồng Phong đã tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày thành lập


          Ngày 23/11, Hội Chữ thập đỏ xã Hồng Phong  đã tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2015). Dự kỷ niệm có các ban ngành lãnh đạo trong toàn xẫ

         Các đại biểu đã ôn lại truyền thống 69 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phong trào Chữ thập đỏ quốc tế, việc tuân thủ 7 nguyên tắc của phong trào, việc sử dụng biểu tượng và giá trị sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ, Luật hoạt động Chữ thập đỏ; tăng cường các hoạt động tại cộng đồng nhằm thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động thiết thực của Hội như: công tác cứu trợ, phòng ngừa, ứng phó thảm họa,chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện,

        Kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thành phố đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo và phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong hoạt động nhân đạo. Tổ chức Hội tiếp tục phát triển, cùng với những cống hiến của lực lượng hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã thu hút các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện.

 

                                                                                                                                                                   Trịnh Thùy