Asset Publisher

, Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Hồng Phong khóa XIX

, Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Hồng Phong khóa XIX


Sáng 07/08, Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Hồng  Phong khóa XIX nhiệm kỳ  đã chính thức khai mạc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, thông qua một số báo cáo, tờ trình để Đại biểu kỳ họp thảo luận, thống nhất, thông qua các Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.


     Tham dự Kỳ họp có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND  xã, UBMTTQ xã, có các đại biểu HĐND  xã

 Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí  Chủ tịch HĐND thị xã khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế của huyện nói chung và xã  Hồng Phong nói riêng còn gặp nhiều khó khăn;  tiếp tục thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; điều kiện về kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân đầu tư phát triển chưa đồng bộ;

     Song dưới dự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và sự phối hợp tham gia của các đoàn thể; công tác tham mưu thiết thực của các phòng, ban, đơn vị và sự phấn đấu tích cực trong lao động sản xuất của nhân dân trên địa bàn xã, nên trong 6 tháng đầu năm 2014 tình hình kinh tế xã hội giữ được sự ổn định, góp phần đạt được các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, đảm bảo QP – AN đã đề ra.

Thay mặt Thường trực HĐND thị xã, đồng chí  Chủ tịch HĐND xã đề nghị quý vị đại biểu về dự kỳ họp cần tập trung phân tích, đánh giá rõ những nguyên nhân tác động, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, diễn biến kết quả tăng trưởng trên một số lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2014, để có những dự báo, đề ra các giải pháp để khai thác phát huy được tiềm năng của thị xã, đồng thời coi trọng tính bền vững, chất lượng của sự tăng trưởng 6 cuối năm.