Asset Publisher

2015 Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong ra quân tổng dọn vệ sinh chào đón Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020

2015 Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong ra quân tổng dọn vệ sinh chào đón Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020


Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trong hai ngày mồng 4 và mồng 5/10/2015 Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong  huy động hơn các đoàn viên trong toàn xã,  ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường chính của trung tâm   làm đẹp cảnh quan chào đón Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Đồng thời, góp phần xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững đi đôi với việc bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Một số hình ảnh

 

 

 

                                                  Trịnh Thùy