Asset Publisher

Ban CHQS xã Hồng Phong đã tổ chức gặp mặt, động viên đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Ban CHQS xã Hồng Phong đã tổ chức gặp mặt, động viên đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ


Ban CHQS xã Hồng Phong đã tổ chức gặp mặt, động viên đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đợt tuyển quân toàn xã có 09 ĐVTN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.trong đó  trong đó Đông Tân 2. BL Thượng 2. Triều Khê 1. ĐX2 1. Bến Triều 3.

Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu tuyển quân Ban CHQS xã Hồng phong đều có đoàn viên thanh niên tham gia nhạp ngũ theo đúng quân số. Tại buổi gặp mặt các đồng chí kanhx đạo trong UBND xã tặng quà và chức các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị, tổ chức giao cho.

Các đồng chí lãnh đạo lên tặng hoa chức mừng 9 tân binh lên đường nhập ngũ

                                

                                                                                                Trịnh Thùy