Asset Publisher

Bé trường mầm non Hồng Phong với lớp học thông minh trong ngày đầu tiên của năm học mới 2014-2015

Bé trường mầm non Hồng Phong với lớp học thông minh trong ngày đầu tiên của năm học mới 2014-2015


Năm học 2014-2015 trường mầm non Hồng Phong là một trong những trường đầu tiên được lắp đặt mô hình lớp học thông minh dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.Ngay buổi học đầu tiên của năm học mới, các bé lớp mẫu giáo 5-6 tuổi đã được tham gia lớp học thông minh qua hoạt động "Bé làm quen với toán". 

  Năm học 2014-2015 trường mầm non Hồng Phong là một trong những trường đầu tiên được lắp đặt mô hình lớp học thông minh dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Ngay buổi học đầu tiên của năm học mới, các bé lớp mẫu giáo 5-6 tuổi đã được tham gia lớp học thông minh qua hoạt động "Bé làm quen với toán". Lớp học thông minh sử dụng các trang bị các thiết bị hiện đại như phần mềm quản lý lớp học, hệ thống camera quan sát, bục giảng thông minh, máy chiếu đa vật thể, máy tính bảng dùng cho các bé và hệ thống mạng để tạo ra môi trường học tập kết nối cô và trẻ. Qua buổi học đầu tiên các bé tỏ ra thích thú, hăng hái tham gia hoạt động dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

                                                                                                                                          Thùy Dương