Asset Publisher

cử tri xã Hồng Phong tích cực đi bầu Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

cử tri xã Hồng Phong tích cực đi bầu Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Hòa chung niêm vui của đồng bào cả nước kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, niềm vui của ngày toàn dân đi bầu cho mình những đại biểu xứng đáng của nhân dân, cử tri xã Hồng Phong tích cực đi bầu Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

    Ngay từ sớm tại các tổ bầu cử trong xã đã có rất nhiều cử tri chờ đón thời khắc long trọng, đó là dự lễ khai mạc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

dự khai mạc và là một trong ba người bỏ lá phiếu đầu tiên. Các khu vực bầu cử được trang hoàng trang nghiên, khoa học, các thành viên trong tổ bầu cử tích cực hướng dẫn cử tri vì vậy các cử tri tiến hành bỏ phiểu bầu theo một trật tự, thuận lợi, nhanh chóng, đến 9h 30' tỉ lệ cử tri đã đi bầu là 2524/3822 đạt 76%.

    Đến 15h tổ bầu cử số 7 và tổ bầu cử số 9 đã có 100% cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

 Qua cuộc bầu cử này đã thấy được ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần xây dựng của nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương  

Một số hình ảnh

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                                 Trịnh Thùy