Asset Publisher

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân xã Hồng Phong

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân xã Hồng Phong


Nhằm biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Sáng ngày 08/08/,xã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011 – 2014 và bàn phương hướng nhiệm vụ cho những năm 2014-2017.

 Hội Nông dân các cấp phối hợp với các đơn vị dạy nghề,  tập huấn kỷ thuật bao gồm những nội dung chủ yếu về trồng trọt, chăn nuôi...  Các lớp tập huấn đã được tổ chức giúp cho nông dân nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển cả về qui mô, chất lượng và hiệu quả. Thông qua phong trào, nhiều nông dân đã có sự thay đổi tư duy trong đầu tư sản xuất phát triển kinh tế.

Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong sản xuất nông, lâm - ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở xã,góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quận. Đây thực sự là một động lực thúc đẩy nông dân quận phát huy năng lực, sáng tạo của mình, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. 

Tại hội nghị, UBND xã đã tuyên dương các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tặng giấy khen cho 16 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu năm và các hộ nông dân được cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu "Nông dân SXKD giỏi" cấp xã.

                                                                                                                                                  CTV: Trịnh Thùy