Asset Publisher

Hồng Phong: Bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn - ngày hội của toàn dân

Hồng Phong: Bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn - ngày hội của toàn dân


         Sáng ngày 8 tháng 6, toàn thể cử tri của 7 thôn trên địa bàn xã Hồng Phong đã hăng hái phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình, tích cực đến các nhà văn hóa thôn khu để bỏ phiếu để lựa chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2015 – 2017.

         Đây có thể xem là một đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn thể nhân dân, diễn ra đồng loạt trong toàn xã ; những ngày qua các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã  đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu phục vụ cho ngày bầu cử đều được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự được giữ vững. Ngay từ sáng sớm ngày 8/6, không khí bầu cử đã diễn ra sôi nổi và hăng hái; người người, nhà nhà, ai cũng hi vọng lựa chọn những người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết; đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư, nhiệm vụ cấp trên giao; góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền cơ sở.

        Nhìn chung công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2015 – 2017 được diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân đúng theo kế hoạch đã đề ra.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     Trịnh Thùy