Asset Publisher

Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn 26/3 và tuyên dương tài năng trẻ xã Hồng Phong 2015

Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn 26/3 và tuyên dương tài năng trẻ xã Hồng Phong 2015


                  Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn 26/3 và tuyên dương tài năng trẻ xã Hồng Phong 2015. Là một năm nhiều dấu ấn, thành công, đã có nhiều ghi nhận cho sự cống hiến của tuổi trẻ cho sự nghiệp công tác Đoàn-Hội-Đội và quê hương anh hùng.Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong trao 15 xuất quà cho các Đoàn viên thanh niên, cũng như các em học sinh có nhiều thành tích cao trong lĩnh vực giảng dạy, học tập cũng như công tác Đoàn - Hội - Đội.

Các gương mặt được trao quỹ tài năng trẻ năm 2015