Asset Publisher

Tập huấn về chính quyền điện tử cho người dân xã Hồng phong

Tập huấn về chính quyền điện tử cho người dân xã Hồng phong


Ngày 19-10, tại xã Hồng phong , Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với UBND Hồng Phong tổ chức lớp tập huấn về Chính quyền điện tử cho 45 học viên là cán bộ cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn xã.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu về Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh; tình hình ứng dụng và phát triển CNTT tại Quảng Ninh với Đề án Chính quyền điện tử; quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; bộ thủ tục hành chính và quy trình giải quyết tại Trung tâm Hành chính công Thị xã...

Các giảng viên hướng dẫn người dân quy trình tra cứu thông tin

 Thông qua các hoạt động này đã góp phần giúp người dân và doanh nghiệp chủ động tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch với cơ quan nhà nước qua môi trường mạng. Qua đó, tăng cường sự minh bạch, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao dịch các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước.

                                                                                                                                      Trịnh Thùy