Asset Publisher

Trường THCS Lê Hồng Phong tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm năm học 2014- 2015

Trường THCS Lê Hồng Phong tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm năm học 2014- 2015


Trường THCS Lê Hồng Phong tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm năm học 2014- 2015.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều; Được sự nhất trí của ban chỉ đạo chuyên môn phòng Giáo dục và sự thống nhất của Ban giám hiệu các trường trong cụm. Sáng nay 19 tháng 3 năm 2015, Ban chỉ đạo cụm II tổ chức chuyên đề cấp cụm các môn: Địa lí, Sinh học, Âm nhạc, Tiếng Anh, Lịch sử tại trường THCS Xuân Sơn.

tiết dạy thực nghiệm môn tiếng anh của cô Nguyễn Thị Chinh

        Tham dự sinh hoạt chuyên cụm trường THCS Lê Hồng Phong giảng dạy môn Tiếng anh.do cô Nguyễn Thị Chinh dạy thực nghiệm. Các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học,  truyền tải những kiến thức cho Hs nắm bắt nhanh, hiệu quả cao.

             Sau khi kết thúc tiết  dạy minh họa, ban lãnh đạo và các đồng chí giáo viên đã tham dự phần đánh giá, nhận xét nội dung, tiến trình lên lớp của các tiết dạy, cách  sử dụng và khai thác CNTT để áp dụng vào thực tế giảng dạy của đơn vị mình.

    Qua buổi  sinh hoạt chuyên đề cụm là  cơ hội để giáo viên có dịp được học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm từ đồng nghiệp, giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho mỗi giáo viên góp phần nâng cao chất lượng ở mỗi trường

                                                                                                                  Trịnh Thùy