Asset Publisher

Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông và tiết kiệm điện trong trường học

Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông và tiết kiệm điện trong trường học


Hưởng ứng tưởng niệm các nạn nhân tử vong do Tai nạn giao thông năm 2015

Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2015, trường THCS Lê Hồng Phong đã tổ chức Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2015

 

      Thực hiện Kế hoạch số 2001/KH-SGD&ĐT ngày 01/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016; Công văn số 2374/SGD&ĐT-CTTT ngày 05/10/2015 của Sở GD&ĐT về thực hiện Công điện của UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2015 và thời gian tiếp theo; Công văn số 2569/SGD&ĐT-CTTT ngày 26/10/2015 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" trên địa bàn tỉnh năm 2015; Công văn số 769/PGD&ĐT ngày 27/10/2015 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2015.

    Sáng ngày 09 tháng 11 năm 2015, Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức Hưởng ứng tưởng niệm "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2015

Toàn trường dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2015.

     Với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" nhằm tạo bước chuyển nhận thức của toàn dân trong việc chấp hành phát luật, trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa thương tích tai nạn giao thông đường bộ.

Thầy Phạm Văn Thịnh tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học

                Bên cạnh đó nhà trường còn lồng nghep tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) , Xác định Tiết kiệm điện  là một quá trình lâu dài, . Thời gian qua, Điện lực  đã luôn nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp các ngành hữu quan nhằm giúp người dân hiểu rõ về lợi ích của việc TKĐ, chuyển biến thành thói quen tốt. Công tác tuyên truyền TKĐ là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục,  Điện lực đã tổ chức tập huấn TKĐ và an toàn điện cho các đoàn thể tại UBND các xã, phường  và các trường học trên địa bàn. Sau khi được trang bị đầy đủ kiến thức TKĐ các em hoc sinh  

nâng cao ý thức  trong công tác TKĐ; góp phần bảo vệ tài nguyên Quốc gia.

                                                                        

                                                                                                                                                        Trịnh Thùy