Asset Publisher

xã Hồng Phong, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28-3-1935/28-3-2015),

xã Hồng Phong, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28-3-1935/28-3-2015),


Sáng 28-3, tại UBND xã Hồng Phong, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28-3-1935/28-3-2015),

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: lãnh đạo ban ngành trong toàn xã.các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVTND, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lực lượng DQTV.

 lực lượng DQTV luôn  giữ vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nên các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.

DQTV xã Hồng Phong sẽ không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.

 

                                                                                                                           Trịnh Thùy