Asset Publisher

Xã Hồng Phong tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014.

Xã Hồng Phong tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014.


Sáng ngày 14/02 Hội đồng thi đua khen thưởng xã Hồng phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 tại UBND xã Hồng Phong. Đến dự có các cấp ban nghành, lãnh đạo trong toàn xã.

Văn nghệ chào mừng

các đơn vị, tập thể được khen thưởng

Năm 2014, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động; phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong xã và các thôn đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hướng vào trọng tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đặc biệt các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Hướng về biển đảo quê hương"… đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân.

Công tác khen thưởng thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng, khen thưởng kịp thời cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác

Trong năm 2015, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là: Đẩy mạnh công tác tham mưu ban hành các văn bản thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc và các ngày lễ lớn trong năm 2015.

Qua thời gian buổi sáng làm việc, hội nghị đã thành công tốt đẹp.

                                     

                                                                                                                                       Trịnh Thùy