Chương trình khai mạc Lễ hội Xuân trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2017


    Trong khuôn khổ Chương trình khai mạc Lễ hội Xuân trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2017 đã diễn ra các hoạt động sôi nổi

     Năm nay, chương trình khai mạc Lễ hội diễn ra sôi nổi với những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc. giao lưu nghệ thuật quần chúng; các trò chơi dân gian như: đập niêu, cờ tướng… qua đó thực hiện tốt việc giữ gìn và phát huy, bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc,

     Các hoạt động Lễ hội trên địa bàn x ã được các cấp, các ngành thống nhất thực hiện, đảm bảo văn minh, lịch sự, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. 

Một số hình ảnh

Lễ rước hội chùa thôn Bình Lục

Đội rước lễ tập chung tại nhà văn hóa thôn Bình lục

 

                                                                               

                                                                       Trịnh Thùy

 


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất