Hội phụ nữ xã Hồng Phong ra quân xây dựng tuyến đường nông thôn kiểu mẫu


Hội phụ nữ xã Hồng Phong vừa huy động cán bộ, hội viên của xã ra quân trồng hàng rào cây xanh, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của xã tại thôn Bình Lục Hạ.

Theo đó, Hội Phụ nữ xã Hồng Phong đã huy động lực lượng trên 30 cán bộ, hội viên và nhân dân trong thôn Bình Lục Hạ ra quân trồng 900 cây chuỗi ngọc, 800 cây bảy sắc cầu vồng và 180 cây hoa ngũ sắc ở 2 bên đường của tuyến đường kiểu mẫu dài khoảng 200 m ở thôn Bình Lục Hạ.

Thông qua việc làm trên nhằm giúp cho thôn Bình Lục Hạ hoàn thiện tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời nâng cao ý thức cho người dân trên địa bàn thôn về cách giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Nguồn DDCI Đông Triều


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất