Kỷ niệm 59 năm ngày ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2018)


Kỷ niệm 59 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2018), Trên địa bàn xã Hồng Phong  tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống tại địa phương với nội dung ôn lại ngày truyền thống của ngành và kết hợp với các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng; tổ chức phát động ra quân khai thác cá, đẩy mạnh nghề nuôi cá tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện và huy động các nguồn lực có từ các tổ chức, cá nhân, hội viên, doanh nghiệp để tổ chức thả các loài giống thủy sản ra biển, sông, hồ nước lớn nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản;

Một số hình ảnh

Đ/c Nguyễn Tiến Hồng Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phong lên khai mạclễ kỷ niệm

 

Thả cá tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

 

                                                             Trịnh thùy


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất