TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT VỚI NGHỀ CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM  

Ngày 24/7/2013 TTHTCĐ xã Hồng Phong phối hợp với ban Hành động thích ứng biến đổi khí hậu huyện Đông Triều , phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện mở lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia cầm . Chủ yếu là kỹ thuật chăn nuôi Ngan Pháp.

HỒNG PHONG VỚI NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  

Sáng ngày 23/7/2013 tại TTHTCĐ xã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề ngắn hạn: Nuôi cá nước ngọt

Tin hôi nuôi trông thủy sản  

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng.  

Anh Dương Văn Dần sinh ra và lớn lên tại thôn Triều Khê, xã Hồng Phong giầu truyền thống cách mạng, người dân cần cù sáng tạo trong lao động và hiếu học.


Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Mới nhất