Trạm y tế xã Hồng Phong tham gia trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác Y tế và bảo hiểm y tế năm 2017


      Ngày 14/12, tại thị xã Đông Triều , ngành y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vệ sinh trên toàn thị xã

    Tham dự và chỉ đạo hội nghị Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND thị xã

     Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND thị xã đánh giá công tác thanh tra y tế trong toàn thị xã đã đạt nhiều kết quả, thành tựu to lớn trong năm 2017, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực y tế. Công chức làm công tác thanh tra nắm vững các quy định của pháp luật về thanh tra, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong công tác thanh tra, đảm bảo công tác thanh tra tuân theo pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời làm cho ngành y tế ngày càng phát triển.

Đ/c Nguyễn Văn Lĩnh Trạm trưởng trạm y tế xã Hồng Phong nhận giấy khen

do Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND thị xã trao tặng

 

                                                                                                                                     Trịnh Thùy


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất