Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”


    Thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác năm 2018 "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên", ngay từ những ngày đầu năm 2018,  Đoàn Thanh Niên xã Hồng Phong đã cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, vận động các đoàn viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương, gắn phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn.

    Đi đôi với công tác tuyên truyền, Đoàn Thanh Niên  đã xây dựng được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tác động đến tư tưởng, việc làm của các Đoàn viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân... Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình đoạn đường xanh, sạch, đẹp do Thanh Niên tự quản và được triển khai ở tất cả các chi Đoàn  trên địa bàn  7/7 thôn đã có đoạn đường xanh, sạch, đẹp do thanh niên tự quản" . Đồng thời, Đoàn  đã triển khai thực hiện mô hình lò đốt rác, bể xử lý rác tại hộ gia đình , giúp thay đổi thói quen giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ ngay tại gia đình, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi dọc các tuyến đường trong khu dân cư…

Một số hình ảnh

 

 

Các đ/c Đoàn viên đang tích cực tham gia thu gom rác thải,

cắt tỉa cây bảo vệ cảnh quan xanh ,sạch, đẹp.

 

 

                                                                                                     Trịnh Thùy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất