Hội nghị chuyên đề mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2018


     Thực hiện kế hoạch của trung tâm dân số KHHGĐ huyện Đông Triều  ‘V/v tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2018. Được sự quan tâm nhất trí của Đảng ủy – UBND xã Hồng Phong, BCĐ công tác Dân số- KHHGĐ xã Hồng Phong tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

   Về dự hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Tâm cán bộ truyền thông DS- KHHGĐ huyện Đông Triều cùng các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành trong toàn xã đã đến dự.

  Mất cân bằng giới tính vì vậy mục tiêu của chuyên đề mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh gồm 5 mục tiêu:

-         Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp lãnh đạo trong mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

-         Khống chế mức độ gia tăng mất cân bằng giới tính

-         Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân (các vợ chồng trẻ, các trung tâm nạo phá thai…)

-         Thực thi thực hiện pháp luật mất cân bằng giới tính

-         Hỗ trợ trẻ em gái trong độ tuổi sinh đẻ

     Hưởng ứng với 5 mục tiêu đó công tác truyền thông trạm y tế xã Hồng phong phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã tổ chức 15 hội nghị: tại xã 1 hội nghị, tại thôn 14 hội nghị, số băng zôn tuyên truyền là 2, tuyên truyền trên loa truyền thanh 42 lượt

Hình ảnh trong hội nghị tuyên truyền Dân số KHHGĐ

                                                         Trịnh Thùy

                                                                                         


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất