Hồng Phong hướng tới Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân


     Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018"  được tổ chức đồng loạt tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn xã Hồng Phong Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành thể dục thể thao.

     Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã Hồng Phong được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập, các đơn vị có quan trường học trên địa bàn xã,  luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" cũng như phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" của tuổi trẻ địa phương. Đồng thời đưa Ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống thường niên, từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nhằm nâng cao thể chất cho mọi người để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh

Các khối , đơn vị, cơ quan trên địa bàn xã Hồng Phong tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

                Xuống đường hưởng ứng ngày hội vì sức khỏe toàn dân.

 

                                                                                           Trịnh Thùy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất