MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ra quân trồng hàng rào cây xanh xây dựng tuyến đường kiểu mẫu


     Một trong những tiêu chí quan trọng để các xã, phường trên địa bàn duy trì danh hiệu xã phường văn minh  là thiết lập trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; trong đó, trọng tâm là xây dựng tuyến đường kiểu mẫu.

     Mô hình tuyến đường kiểu mẫu của thôn Đoàn xá 1 xã Hồng Phong đã tạo điểm nhấn, góp phần xây dựng văn minh cảnh quan thôn xóm . Đồng thời tạo sự thay đổi về cảnh quan môi trường, làm chuyển biến nhận thức của người dân về xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ra quân trồng hàng rào cây xanh xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của xã tại thôn Đoàn Xá 1

Một số hình ảnh

Các đoàn thể trên địa bàn xã ra quân trồng hàng rào cây xanh

 

                                                                                                   Trịnh Thùy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất