Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017


     Thực hiện Công văn số 894/PGD&ĐT ngày 05/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc hưởng ứng Chiến dịch làm Thế giới sạch hơn. chiều ngày 21/09/2017, Trường THCS Lê Hồng Phong đã tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. 

     Tham gia hưởng ứng chiến dịch làm Thế giới sạch hơn có các đ/c Đoàn viên nhà trường cùng các em học sinh.

     Hiện nay, môi trường là vấn đề nóng của toàn nhân loại , bảo vệ môi trường không  phải  là một máy móc hiện đại nào đó  ..mà bằng những hành động nhỏ nhặt và cụ thể hàng ngày, chúng ta cũng góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường

    Nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng đó , chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn của thầy và trò trường THCS Lê Hồng Phong góp phần nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu biết , có nhận thức đúng để góp phần làm cho thế giới sạch hơn,

     Nhà trường  tổ chức treo băng rôn,  khẩu hiệu về chủ đề bảo v ệ môi trường , tuyên truyền sâu rộng  đến các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học  sinh quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi  trường , mỗi một hành động nhỏ sẽ góp phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường và bảo vệ môi trường là "bảo vệ sự sống của chúng ta".

Một số hình ảnh

Các em học sinh tham gia thu gom rác thải tại cổng trường

Thu gom rác thải tại khu vực cổng trường

 

                                                                                          Trịnh Thùy


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất