Trường THCS Lê Hồng Phong khai mạc lớp học bơi.  

Ngày 04/6/2019, trường THCS Lê Hồng Phong đã phối hợp với xã Hồng Phong tổ chức khai giảng lớp tập bơi cho học sinh trong dịp hè năm 2019

Hội thi Kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu phố năm 2019  

Hội thi Kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu phố năm 2019

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Mới nhất