cơ sở vật chất


Trung tâm đã có phòng làm việc cùng hội khuyến học rộng khoảng 17m2
 
Trang trí các loại bảng biểu, nội quy, lịch công tác, bàn làm việc, máy tính, máy ảnh, tủ đựng tài liệu, bảng thông báo…. (nhìn chung có đủ điều kiện để hoạt động)  cơ sỏ vật chất được trang bị tương đối đủ để phục vụ cho trung tâm đi vào hoạt động.
 Qua điều tra cơ bản cả 3 trường học đều có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học.  Chất lượng GD của 3 nhà trường ngày càng được nâng lên rõ rệt. 
Sự nghiệp GD đã và đang được cấp trên, các cấp ủy Đảng, Các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm cả về vật chất và tinh thần. nhân dân ham muốn được học hỏi và ủng hộ nhiệt tình. Do vậy rất thuận lợi cho trung tâm học tập cộng đồng của xã đi vào hoạt động và có hiệu quả cao
Đánh giá khái quát về thực trạng: Hiện tại trung tâm HTCĐ xã Hồng Phong  có đủ các điều kiện cần thiết để hoạt động và phát triển.