Bộ máy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Phạm Xuân Thái 

Chức vụ

Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

1966 

Điện thoại

01658236178 

TĐCM

Đại học 

tthtcd.hongphong.dt.@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Đức Lộ 

Chức vụ

Phó Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

1947 

Điện thoại

01654026527 

TĐCM

Trung cấp 

tthtcd.hongphong.dt.@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Phương Chinh 

Chức vụ

Phó Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

1960 

Điện thoại

0982527707 

TĐCM

Cao đẳng 

tthtcd.hongphong.dt.@dongtrieu.edu.vn 

 

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Minh Thoan 

Chức vụ

Ủy Viên

Ngày sinh

20/03/1958

Điện thoại

01669212793

TĐCM

Cao đẳng toán

Email: tthtcd.hongphong.dt.@dongtrieu.edu.vn