báo cáo tháng 3- kế hoạch thang 4/2019


V

TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ HỒNG PHONG

–––––––––––––––

Số: 03/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

 

     Hồng Phong, ngày 26 tháng 3  năm 2019

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

  THÁNG 3/2019

 

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 3/2019

1. Thuận lợi:

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Tuyên truyền các ngày lễ lớn

20

 

 

 

Từ 26/02/2019

đến

25/3/2019

 

1650 

 UBND xã; Trường MN, TH, THCS ; các ban ngành đoàn thể của xã; Nhân dân trên địa bàn xã.

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

03

121

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

 

 

d, Văn hóa xã hội

18

3.883

-UBND xã; Trường MN, TH, THCS ; các ban ngành đoàn thể của xã; Nhân dân trên địa bàn xã.

 

E, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

01

450

THCS Xuân Sơn.

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

07

100

Câu lạc bộ môn Vật lí, Âm nhạc, Mĩ thuật trường THCS Xuân Sơn.

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 4/2019

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tìm hiểu lịch sử quê hương đất nước.

- Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như:

+ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 (Âm lịch) Tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các Vua Hùng.

+ Ngày thành lập Quân chủng Phòng không (01/4/1953).

+ Ngày thành lập Hội nhà văn Việt Nam (01/4/1957). 

+ Ngày hiến máu nhân đạo (7/4).

+ Ngày pháp luật thế giới (22/4).

+ Ngày an toàn giao thông đường bộ toàn cầu (23/4).

+ Ngày nước sạch và môi trường Việt Nam (29/4).

+ Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/04/1975).

+ Ngày Quốc tế lao động (01/5)

- Tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ các khu, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH;

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2015.

- Tuyên truyền luật đất đai năm 2013.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới. Giảm thiểu mất căn bằng giới khi sinh

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ xã.

- Các Trường: Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 thôn trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 4 năm 2019

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã.

- Trung tâm HTCĐ xã thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ xã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thái

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu