Báo cáo tháng 5- kế hoạch tháng 6/2019


TRUNG TÂM HTCĐ

XÃ HỒNG PHONG

–––––––––––––––

Số: 05/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

 

 

     Hồng Phong, ngày 26 tháng 5  năm 2019

 

           

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

  THÁNG 5/2019

 

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 5/2019

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Tuyên truyền các ngày lễ lớn

20

 

 

 

Từ 26/4/2019

đến

25/5/2019

 

 1450

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

03

167

Trạm y tế xã.

 

c, Giáo dục môi trường

01

336

 

 

d, Văn hóa xã hội

08

1.671

UBND phường; Trường MN, TH, THCS ; các ban ngành đoàn thể của xã; Nhân dân trên địa bàn xã.

 

E, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

 

 

Câu lạc bộ môn Vật lí, Âm nhạc, Mĩ thuật trường THCS

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 6/2019

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Giáo dục truyền thống thông qua các ngày lễ lớn trong tháng 6/2018.

- Tổ chức lớp học bơi cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.

- Tuyên truyền giáo dục công tác bảo vệ môi trường khu, xóm.

- Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, mọi người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, tích cực sử dụng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường.

- Tổ chức cho nhân dân và học sinh trên toàn địa bàn phường tìm hiểu và đọc sách trong Thư viện tại Trung tâm văn hóa xã.

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng chống các dịch bệnh và chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường.

 - Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho các em học sinh trên toàn địa bàn phường.

- Tiếp tục chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ xã.

- Các Trường: Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 07 thôntrên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã.

3. Thời gian tổ chức: Tháng 6 năm 2019

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường.

- Trung tâm HTCĐ  xã thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ xã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ xã, UBND, xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thái

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu